Art-Noir Manifestosu

Grup sayfası: https://www.facebook.com/groups/neobeatkusagi/

Ana Hatlar
-Art-Noir, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul eder ve bu beyannamenin ilkelerini teoride ve pratikte uygular. Özel mülkiyete inanmadığımız için, özel mülkiyetle ilgili hükümler bu kapsama dahil değildir.
-Geleneksel etiğe dair tüm hükümler, önyargılar ve kutsallar burada geçersizdir. Art-Noir ötekileştirilen her şeyin buluşma noktasıdır.
-Art-Noir, OpTime Machine kapsamında, 50’yi aşkın yapının desteklediği bir platform tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla bu ağ, OpTime Machine’in katılımcısı ve destekleyicisidir.
-Art-Noir, Yolda Projesi Manifestosu’nu ve Aaron Swartz’un Açık Erişim Manifestosu’nu kabul eder ve uygular. Felsefi ve ideolojik açıdan grup tarafından belli standartlar dayatılmaz ve bütün görüşlerin ifade edilebilmesi için tarafsız koşullar yaratılır.Art-Noir’in katılımcılarını birleştiren aynı ideolojiye ya da teorilere inanmaları değil, aynı şarkılarda ve yollarda buluşabilmeleridir.
Bilginin Dağıtımı
-Grubun felsefesi gereği önceliğimiz bilginin özgürce, kapitalist prosedürlerden geçmeden herkese dağıtılmasıdır. Şirketlerin ve kapitalistlerin bilgiyi mülkiyet altına alma propagandalarına burada izin verilmez.
-Grupta, genel olarak reklam içeriğine yer verilmemektedir. Ancak underground çevrelerin reeldeki etkinlikleri ve projeleriyle ilgili yapacakları duyurular “reklam” olarak değerlendirilmemekte ve Art-Noir tarafından desteklenmektedir.
-“Bilgiyi almak gerekir, her nerede saklanmış ise, kendi kopyalarımızı yapıp ve onları bütün dünya ile paylaşmamız gerekiyor. Bilgi güçtür. Ama tüm güç gibi, bu gücü kendileri için saklamak isteyenler var.” (Açık Erişim Manifestosu)
-“Dünyanın yüzyıllar boyunca kitap ve dergilerde yayınlanan tüm bilimsel ve kültürel mirası, bir avuç özel kuruluşlar tarafından gittikçe daha fazla dijital ortama aktarılmış ve hapsedilmiştir.” (Açık Erişim Manifestosu)
Gruba Katılım
-Referans Sistemi: Bu ağda referans sistemi benimsenmiştir. Grubun tüm üyeleri, bu ruhu taşıdığına inandığı isimleri gruba davet edebilir.
-Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ına referansla: “Grubun büyümek gibi bir amacı yoktur ama kendiliğinden büyümesine de engel olunmayacaktır.”
-Gruptaki açık diyalog ortamına zarar veren ve diğer üyelere yönelik mobbinge ve hakarete varan yaklaşımlarda bulunan üyeler gruptan uzaklaştırılır. Bu tasarrufa karşı çıkan üye, talep ettiği takdirde grupta anket açılır. Çoğunluk dönmesini isterse, gruba tekrar geri döner.
İçerik
-Grubun facebook ağında, facebook tarafından uygulanan standartlar gereği, şikayet edilen belli içeriklerin kaldırılması gerekmektedir. Bu durum, Art-Noir’in o tarz içeriklerin paylaşılmasına karşı olduğunu göstermez.
-Caps, karikatür ve pornografik paylaşımlara grubun konseptiyle uyuşmadığı için yer verilmemektedir.
-Bir paylaşımın onaylanmaması, o paylaşımın uygun olmadığını düşündüğümüzü göstermez. Muhtemelen o tür paylaşımların toplandığı ortak bir topic vardır. Paylaşımınızı yorum olarak oraya atabilirsiniz.
-Grubun interaktif yapısı gereği, yorum içermeden doğrudan müzik paylaşımı videolarına yer verilmemektedir. Bu tür paylaşımlar, ortak topiclere yorum olarak atılabilmektedir.
-Konu enflasyonunun oluştuğu dönemlerde, grup politikası gereği öncelik özgün içeriğe verilmektedir.
-Başka sayfalardan ya da kendi profilimizden repost yapmak yerine, aktaracağımız içeriği doğrudan bu grupta paylaşmamız tercih edilmektedir.
Felsefe
-Gruptaki bütün katılımcılar, buradaki maddelere yeni eklemeler için öneride bulunabilir. Bu tür durumlarda modifikasyonlar anket sonuçlarına göre belirlenecektir.
-Buradaki hiçbir madde, anayasalarda olduğu gibi dogmatik yargılar olarak düşünülmemelidir. Bu manifestonun amacı, grubun işleyişini kolaylaştırma adına genel eğilimi yansıtmaktır. Dolayısıyla, buradaki içerik dinamik bir yapıya sahiptir ve her zaman dışarıdan müdahaleye, dönüşüme açıktır.
Grubun Yönetimi
-Art-Noir, hiçbir otoriteyi kabul etmez. Yetki tümüyle bu gruptaki herkesin doğal olarak dahil kabul edildiği Satürn Komünü’ne aittir.
-Art-Noir’in anayurdu Satürn olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, Satürn dışında herhangi bir etnik, dini, ideolojik ayrıma gidilmesini garip karşılamaktayız. Nihayetinde hiçbirimiz kendimizi bu gezegene ait hissetmiyoruz.
-Gruba katılan herkes, duvarın öteki tarafına geçip Ay’ın karanlık tarafıyla yüzleşmeye hazırdır.
-Grubun yapısal dönüşümüyle ilgili bütün kararlar geniş katılımlı forumlarda ele alınacaktır.
Vizyon
-Art-Noir, bütün alt kültür oluşumlarını, underground çevreleri, komünleri ve deneysel yaşam formlarını, otostop ağlarını destekler.
-Art-Noir, belli kişilerin seçimlerini ve eğilimlerini değil, anonim olarak bu ağı meydana getiren herkesin ortak iradesini yansıtır. Bu nedenle grup içinde bir yönetim kurulu, ayrıcalıklı çevre ya da benzer bir bürokrasi mevcut olamaz.
-Pop kültürünün ikonlarına, kutsallarına ve ürünlerine burada müsaade edilmez.
-The Wall karanlıktan aydınlığa giden en kısa yoldur.